Pieter Edelman
11 September 2018

Een nieuwe spinoff van de Universiteit Gent en Imec wil siliciumgebaseerde fotonische glasvezelsensoren in de markt gaan zetten. Sentea, zoals het nieuwe bedrijf heet, gaat van start met een initiële financiering van 1,6 miljoen euro bij diverse investeerders, waaronder de oprichters.

Sentea richt zich op glasvezelsensoren om gebouwen en machines volcontinu te monitoren, een markt die zich de komende jaren sterk zal ontwikkelen. Alle optische functies zullen daarvoor worden geïntegreerd in een enkele silicium chip. Dit materiaal is weliswaar minder geschikt voor fotonische toepassingen dan exotische halfgeleiders zoals siliciumnitride of indiumfosfide, maar ook veel goedkoper. De partijen denken dat het onderzoek naar de silicium variant ondertussen ver genoeg gevorderd is om de markt te betreden.

De sensoren gebruiken een glasvezel waar lichtpulsen doorheen worden gestuurd. Onder invloed van druk en temperatuur verschuiven de optische eigenschappen van de vezel, wat te meten is in de reflectie van de lichtpuls.

Imec_Silicon_Photonics
Foto: Imec