Pieter Edelman
22 January 2019

De Universiteit Twente en het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem hebben een formele samenwerkingsovereenkomst getekend. De twee instellingen willen samen onderzoek doen en innovaties van de universiteit naar de praktijk brengen. Ook is het de bedoeling dat Rijnstate een rol gaat spelen in het onderwijs. De UT verkeert in de bijzonder positie dat er een geneeskundige opleiding wordt aangeboden zonder academisch ziekenhuis. Rijnstate is als topklinisch ziekenhuis ook actief in geneeskundig onderwijs.

De contacten tussen de UT en Rijnstate zijn niet nieuw, er zijn al verschillende artsen en onderzoekers die een aanstelling hebben aan beide instellingen. De samenwerking wordt in principe breed ingestoken. Wel wordt er specifiek samengewerkt op het gebied van robotica en het UT-programma personalized e-health. Het ziekenhuis zal verder stageplekken gaan bieden aan studenten en het is de bedoeling dat Rijnstate ook eigen onderzoek gaat uitvoeren met promovendi die onder de UT vallen.

UT Rijnstate
Rijnstate-bestuursvoorzitter Wim van Harten, UT-collegevoorzitter Victor van der Chijs en Franks Willems, voorzitter coöperatie medisch specialisten Rijnstate.