18 February 2013

Oud-minister Uri Rosenthal wordt per 1 maart benoemd tot voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Hij volgt Jan Anthonie Bruijn op, die is gekozen als lid van de Eerste Kamer. Rosenthal was minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Rutte I en daarvoor senator voor de VVD. Tot zijn ministerschap was hij als hoogleraar Bestuurskunde verbonden aan de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was vicevoorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en tevens voorzitter van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT).