Pieter Edelman
7 December 2017

De Enschedese Lionix, het Wageningse Surfix en het Nijmeegse Lead Pharma gaan samen met de Universiteit Twente werken aan fotonisch detectieplatform voor eiwitten en virussen. De projectpartners mikken op een tien tot honderd keer grotere gevoeligheid dan bestaande optische sensoren. Het twee jaar durende project, Biomeander gedoopt, heeft een budget van twee miljoen euro. Acht ton hiervan komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De basis van het platform bestaat uit optische sensorchips van fotonicaspecialist Lionix. Hierop worden receptoren aangebracht die specifiek aan een stof binden. Wanneer dat gebeurt, veranderen de optische eigenschappen. Coating-specialist Surfix heeft een manier gevonden om de receptoren alleen op het gevoelige deel van de sensor te krijgen in plaats van op heel het oppervlak, wat de gevoeligheid ten goede komt.

Lead Pharma en de UT gaan vervolgens toepassingen voor de techniek uitwerken. Het Nijmeegse bureau wil de techniek gaan gebruiken voor het screenen van kandidaatmedicijnen. Stoffen die aan aan eiwitten staan daarbij centraal. Met het detectieplatform moet de vraag beantwoord kunnen worden of ook kleinere fragmenten van de stof goed binden.

Bij de UT wordt het platform ingezet voor virusdetectie. Doordat virusdeeltjes aan meerdere receptoren tegelijk kunnen hechten, kan een detector ontworpen worden om het type pathogeen te bepalen.

BCe24 save the date
Virus