Pieter Edelman
31 May 2012

Arm is samen met de industriële en academische partners – onder wie de Universiteit Twente – een Zevende Kaderproject gestart naar het programmeren van hardwarematige versnellers zoals GPU‘s. Het Carp-programma (Correct and Efficient Accelerator Programming) richt zich op nieuwe programmeertalen en formele verificatie van parallelle software. Het project heeft een totaalbudget van vier miljoen euro, waarvan 2,7 miljoen afkomstig is van de EC.

GPU-programmeren is de laatste jaren sterk doorgedrongen in high-end rekensystemen en laat zich ook steeds meer gelden op pc‘s. In de embedded-wereld begint de belangstelling ook toe te nemen, hoewel het hier nog in de kinderschoenen staat. Het Carp-project richt zich met name op Arms eigen Mali-architectuur voor GPU-toepassingen.

Vanuit de UT is Marieke Huisman betrokken, UHD in de Formal Methods and Tools-groep. ’Het Carp-project opent een geheel nieuw toepassingsdomein voor mijn onderzoek. Het verifiëren van laagniveausoftware voor sterk parallelle versnellers is de ideale test voor het opschalen van mijn verificatietechnieken voor parallelle software‘, aldus Huisman. Ook het Britse bedrijf Monoidics richt zich op formele verificatie.

Verder kijkt het programma naar de verschillende manieren om software te produceren voor een heterogene architectuur, uiteenlopend van standaarden als OpenCL tot domeinspecifieke talen. Vanuit academische hoek dragen het Imperial College London, het Franse onderzoeksinstitutt Inria en RWTH Aachen hun steentje bij. Verder gaat visiespecialist Realeyes binnen het project kijken naar het porten van zijn software naar heterogene architecturen. Het Finse Rightware richt zich op benchmarks.