Nieke Roos
15 June 2017

De UT heeft een eigen faciliteit geopend voor 3d printen. Het Rapid Prototyping Lab is beschikbaar voor alle onderzoekers en studenten van de universiteit. Researchers en teams als Solar Team Twente en Green Team Twente kunnen er speciale onderdelen vervaardigen voor hun projecten. Het lab doet ook zelf onderzoek naar nieuwe mogelijkheden van 3d printen, zoals de combinatie van verschillende materialen en technieken. Daarnaast zet de UT de faciliteit in voor onderwijs.

‘Voor de dagelijkse gebruiker biedt het lab net wat betere kwaliteit dan de standaard 3d-printers’, aldus Bart Koopman, hoogleraar biomedische werktuigbouwkunde en een van de initiatiefnemers. ‘Het is bijvoorbeeld mogelijk om prints te maken die ook goed mechanisch belastbaar zijn. Daarnaast is het lab educatief van belang omdat het veel verschillende printtechnieken aanbiedt. Op onderzoeksgebied zijn er plannen om te kijken naar het printen van composieten en rubberachtige materialen. Denk aan het printen van een compleet kunsthart om kleppen of ondersteuningspompen te testen. Verder willen we printen gaan combineren met nabewerkingstechnieken in één apparaat om zo tot volwaardiger productiemachines te komen. In de toekomst willen we het lab uitbouwen met onder meer metaalprinters.’