Paul van Gerven
11 December 2018

De Universiteit Twente zet zeven miljoen euro opzij voor fotonicaonderzoek en -infrastructuur. Dat meldt Utoday op basis van stukken die zijn aangeboden aan de universiteitsraad. De investering maakt deel uit van de Nationale Fotonica Agenda, waarin een coalitie van bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om de fotonicasector door te ontwikkelen. Rijk en provincies steunen het initiatief, en ook de Europese Unie draagt een steentje bij. Het onderzoek bij de UT is vooral gericht op geïntegreerde fotonische circuits, waarvoor een afzonderlijk strategisch plan is opgesteld.

Fotonicamarkt
De Nationale Fotonica Agenda richt zich op zes toepassingsgebieden met groeikansen.