Pieter Edelman
22 May 2015

Twee UT-studenten hebben een bedrijfje opgericht om een modulair en daarmee op de toekomst voorbereid audiosysteem te ontwikkelen. Audio Modules, zoals de start-up heet, is ontstaan vanuit de gedachte dat componenten als speakers en versterkers decennia mee kunnen gaan, maar de snelle ontwikkelingen in muziekconsumptie ervoor zorgen dat systemen op dit moment al snel verouderd raken. Het Toren-systeem moet daarom bestaan uit losse modules die aan elkaar geklikt kunnen worden. Wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe bluetooth-specificatie beschikbaar komt, hoeft alleen de relevante module vervangen te worden.

Io-student Rens ten Klooster en elektrotechnicus Dirk-Jan van de Sanden spelen al twee jaar met het idee voor het modulaire audiosysteem, maar onlangs hebben ze de stap gezet om er werk van te maken. Op het moment zijn ze bezig met het uitwerken van de prototypes. Wanneer de ontwerpen uitgekristalliseerd zijn, willen ze via een crowdfunding-campagne het benodigde bedrag voor de fabricage ophalen.

In eerste instantie staan een compleet audiosysteem en een bluetooth-adapter voor bestaande audiosystemen op stapel. Maar uiteindelijk wil Audio Modules uitbreiden naar koppelingen met allerhande audio-apparatuur, tot aan muziekinstrumenten aan toe. Het tweetal wil bovendien de specificaties voor hun technologie onder een opensource-licentie beschikbaar maken, zodat ook derde partijen erop kunnen aanhaken.