Silvia Stegeman
15 January 2008

De Universiteit Twente wil het International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) uit Enschede opnemen als zesde faculteit. Het ITC biedt internationaal onderwijs op universitair niveau in de geo-informatica en aardobservatie en telt 240 werknemers.

De twee instellingen werken al nauw samen op diverse onderwijs- en onderzoeksgebieden. Zo richtten ze samen het waterexpertisecentrum Twente Water Centre op, waarin onderzoekers samenwerken op de vakgebieden civiele techniek, economie, bestuurskunde, geo-informatiewetenschappen en aardobservatie. ITC is sterk internationaal vertegenwoordigd. Maar liefst 90 procenten van de ITC-studenten komt uit het buitenland, met name uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Dit internationale karakter biedt de UT mogelijkheden tot uitbreiden van haar internationale onderwijsnetwerk. De nieuwe faculteit krijgt een sui generis-status; uniek in zijn soort maar met dezelfde bevoegdheden als de andere vijf faculteiten. De raad van toezicht van het ITC heeft al ingestemd met de overname. De raad van toezicht van de UT, de U-raad en de ITC-ondernemingsraad moeten nog akkoord gaan.