Danny van de Burgt is tekstschrijver bij Roestvrij Taal.

13 April 2017

Nederland heeft de komende jaren een tekort van minstens veertigduizend technici, van wie tienduizend op PhD- en masterniveau. Buitenlandse studenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van dit tekort. High Tech NL ontwikkelde het internationale kenniswerkersprogramma (IKW) om deze talenten te behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Elk jaar studeren duizenden buitenlandse studenten op Nederlandse hogescholen en universiteiten. Maar slechts een klein deel begint hun loopbaan in Nederland. ‘Internationale studenten werven en ze succesvol koppelen aan Nederlandse bedrijven vraagt om een integrale aanpak van werving, matching, opleiding en begeleiding’, vertelt programmamanager Coen de Graaf van High Tech NL. ‘Met het IKW-programma brengen we beide partijen op een laagdrempelige en persoonlijke manier bij elkaar. Bijvoorbeeld via bijeenkomsten waar een kleine groep studenten en een beperkt aantal bedrijven met elkaar in gesprek gaan om zo de juiste match te vinden.’

Kenmerkend voor het IKW-programma is een doordacht begeleidingstraject voor zowel de student als het bedrijf. De Graaf: ‘We merken dat extra aandacht welkom is bij bedrijven die nog weinig internationale kenniswerkers aan boord hebben. En de studenten begeleiden we op een breed gebied van taal, cultuur en sociale vaardigheden. Zo willen we studenten vertrouwd maken met de Nederlandse mentaliteit en werkwijze. Die skills zijn belangrijk om met collega’s samen te werken. Want wat ze in China, Pakistan of Duitsland gewend zijn, loopt hier vaak net even anders. Door studenten hierop goed voor te bereiden, helpen we ze ook in de privésfeer een sociaal leven op te bouwen. Een belangrijke voorwaarde om internationale kenniswerkers te behouden en aan werk te helpen.’

High Tech NL Coen de Graaf 02
Coen de Graaf: ‘Met het IKW-programma leveren we een substantiële bijdrage aan het terugdringen van het tekort aan technici op de arbeidsmarkt.’

Komend schooljaar start de eerste lichting buitenlandse studenten met het IKW-programma. ‘Allemaal derde- of vierdejaars studenten van Nederlandse universiteiten, waarbij onze bijzondere interesse uitgaat naar studenten in de werktuigbouw, de elektrotechniek en ict/software’, aldus De Graaf. ‘Met het IKW-programma leveren we een substantiële bijdrage aan het terugdringen van het tekort aan technici op de arbeidsmarkt. Voor mij is het programma geslaagd als meer dan de helft van deze studenten hier een baan vindt, én voor een langere periode bijdraagt aan de ontwikkeling van de Nederlandse hightechsector.’

Bedrijven en onderwijsinstellingen die meer willen weten over het IKW-programma van High Tech NL kunnen contact opnemen met Coen de Graaf, programmamanager Human Capital, via coen.de.graaf@hightechnl.nl of +31 88 5554333.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for 2 February, 4PM.