Pieter Edelman
26 July 2016

De VDL Groep betreedt samen met Scholt Energy Control, een energieleverancier voor de zakelijke markt uit Valkenswaard, de markt voor bufferen van energie. Via een nieuw bedrijf, V-Storage genaamd, willen ze zich in eerste instantie richten op het hergebruik van afgedankte accu’s uit elektrische bussen. Die kunnen in een tweede leven als statische batterij gebruikt worden om stroom op te slaan op momenten dat het aanbod groot is. De energiebuffer kan vervolgens gebruikt worden om pieken in de stroomvraag op te vangen en elektrische bussen op te laden.

Beide bedrijven werkten al op eigen houtje aan energieopslag via hun innovatietakken (VDL Enabling Transport Solutions en Scholt Energy Services). Daarmee spelen ze in op nieuwe trends in het energielandschap: het toenemende aandeel van groene stroom waardoor het aanbod afhankelijker wordt van de weersomstandigheden, en de opkomst van elektrisch busvervoer waardoor er een markt ontstaat voor accu’s. Door het combineren van hun krachten denken ze hier beter op in te kunnen spelen.

De eerste batterij van V-Storage wordt nog dit jaar geplaatst op het terrein van VDL ETG in Eindhoven. De partners verwachten daarna het aantal batterijen en de toepassing daarvan snel uit te breiden.