Pieter Edelman
17 April 2015

Slimme energiesystemen zijn technisch haalbaar en kunnen grote economische besparingen opleveren. Dat is de conclusie van het Powermatching City-project in het Groningse Hoogkerk, een vier jaar durende praktijkproef waarbij enkele tientallen huishoudens smartgrids, zonnepanelen, microwarmtekrachtcentrales en warmtepompen inzetten om energiebesparingen te realiseren. De resultaten van de tweede fase werden van de week gepresenteerd op het eindsymposium in Groningen. Bij het project zijn onder meer DNV GL, Enexis, Essent, Gasunie, ICT Automatisering en TNO, de tu’s van Delft en Eindhoven en de Hanze Hogeschool Groningen betrokken.

Het project ging in 2011 van start met aanvankelijk 25 en later 40 huishouden, die met behulp van zonlicht, gas en aardwarmte zelf elektriciteit opwekten en water verwarmden. Slimme software zorgde ervoor dat de elektriciteit werd gedeeld met de buren of dat huishoudelijke apparaten werden aangezet op momenten dat energie vanuit het lokale netwerk optimaal voorradig was. De diensten hiervoor zijn samen met bewoners ontwikkeld. Volgens de onderzoekers bleek dat er er in de praktijk veel meer flexibiliteit te zijn dan op grond van eerdere studies was verwacht.

Om dit systemen grootschalig uit te rollen, is er wel een standaardisatieslag nodig, zeggen de initiatiefnemers. Alleen dan kunnen de kosten per huishouden voldoende worden gedrukt om oplossingen rendabel te maken. Ook zeggen de partners binnen Powermatching City dat er een nieuw marktmodel moet worden ontwikkeld om de flexibiliteit optimaal te benutten.