Anton_van_Rossum_16

Anton van Rossum

8 March 2006

M.W. vraagt:

Ik werk bij een productbedrijf en heb de laatste jaren een flinke groei doorgemaakt. Ik begon als hardwareontwikkelaar en ben inmiddels via projectleider opgeklommen naar het middenmanagement. Ik heb altijd positieve beoordelingen gehad en weet dat ik word gewaardeerd binnen de organisatie. Het werk bevalt me goed en ben niet voornemens een andere betrekking te gaan zoeken.

Onlangs was mijn jaarlijkse beoordelingsgesprek. Mijn manager en ik hebben lang onderhandeld over mijn salaris. We zijn uiteindelijk op een punt uitgekomen waar zich een overeenstemming aftekent. Omdat ik zeer frequent zakelijk op de weg zit, heb ik sinds kort een auto van de zaak. Toch ben ik nog niet helemaal tevreden.

Hoe kom ik erachter of mijn inkomen marktconform is? Zelf heb ik het gevoel dat het niet zo is. Via allerlei wegen zoek ik informatie, maar het is moeilijk om dit altijd op de juiste waarde te schatten. De salariswijzer van bijvoorbeeld Intermediair schiet voor mij wat te kort. Mijn functie sluit niet aan bij de gebruikte omschrijvingen. Bestaan er uitgebreidere richtlijnen?

De headhunter antwoordt:

Het is een onderwerp waar sommigen niet over uitgepraat raken: het salaris. Het is ook een onderwerp waar veel strijd en ongenoegen over kan ontstaan. Begrijpelijkerwijs proberen werkgevers en werknemers houvast te vinden om tot een logische en te rechtvaardigen salarisstructuur te komen. Met behulp van ’functiewaardering‘ en ’loongebouwen‘ zijn salarissystemen gecreëerd die veelal in CAO‘s zijn vastgelegd. Wanneer je onder zo‘n CAO valt, zal er over het algemeen weinig discussie bestaan of je wel marktconform krijgt betaald. Hoogstens kun je vraagtekens zetten bij de functiewaardering, je beoordeling en de consequenties voor je inschaling.

Wanneer je bij een bedrijf werkt zonder bedrijfs-CAO en ook niet onder een CAO valt, dan val je in principe overal buiten. Het enige houvast dat je hebt, is marktconformiteit. Dit dringt zich via de vrije markt direct op aan werkgevers en werknemers. Wanneer een bedrijf een nieuwe medewerker een salarisaanbieding doet, is het al zover. Biedt hij te weinig dan zal de aspirant-medewerker in het algemeen niet tekenen. Vraagt de sollicitant te veel, dan heeft de werkgever daar problemen mee. Wat marktconform is, bepaalt de markt.

De marktsector waar jij in werkt, de micro-elektronica, wordt – zeker in jouw regio – zeer sterk beïnvloed door de Philips-CAO (andere grote werkgevers in de hightech hebben vergelijkbare CAO‘s). Indien je dus wilt weten of je salaris marktconform is, kijk dan eens naar die CAO. Er is één ding dat ik je op voorhand moet vertellen: bij Philips krijgen medewerkers uit jouw ’vakgroep‘ geen auto van de zaak. Hiervoor zul je dus een correctie moeten toepassen. Wanneer ik je salaris afzet tegen je opleiding, ervaring en functieniveau en een bijtelling toepas voor het gebruik van de leasewagen, dan constateer ik met de tabel in de hand dat je zeker niet wordt overbetaald. Je hebt beslist geen slecht salaris, hoewel het na een overstap zeker beter zou kunnen.

Marktconformiteit is echter geen absoluut gegeven. Het is in ieder individueel geval het resultaat van de werking van vraag en aanbod. Jouw salaris voldoet ook aan dit mechanisme. Je geeft immers zelf aan dat je een leuke functie hebt bij een leuk bedrijf en beslist niet van plan bent van baan te veranderen.