Karlijn Raats
9 February 2008

In 2011 moeten er tienduizend meer 27-plussers aan de studie zijn dan op dit moment het geval is. Universiteiten en hogescholen spelen nu nog niet goed genoeg in op de wensen en behoeften van deze doelgroep. Dit vindt het kabinet. Het heeft plannen liggen om de curricula op hogescholen en universiteiten voor volwassenen tijdsflexibel en compact te maken, aangezien zij studeren vaak moeten combineren met werk en zorg voor kinderen. Twee niet nader genoemde hogescholen moeten voortrekker worden en de ervaring die zij opdoen, dient later als voorbeeld voor andere hogescholen.