Nieke Roos
1 July 2005

In opdracht van ESA heeft Verhaert uit Kruibeke een minilaboratorium gebouwd voor onderzoek naar vloeistoffen in gewichtloze toestand. De Fluidpac-2, zoals het lab heet, maakte deel uit van de onbemande Foton M2-capsule die 31 mei met een Soyuz-raket werd gelanceerd en 16 juni terugkeerde naar de aarde. De Belgische Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden ondersteunde het project.

De Fluidpac-2 bestaat uit twee compartimenten: een benedenverdieping met de proefopstellingen op een ronddraaiend plateau en een bovenliggend gedeelte met vaste camera‘s (CCD en infrarood), interferometers en andere peilapparatuur. De carrousel bevat de experimenten, ondergebracht in containers met een speciale glazen deksel. Door het plateau rond te draaien zijn de proeven een voor een te onderwerpen aan de meetinstrumenten.

Elke proefopstelling heeft zijn eigen besturing, die het experiment beheert en als slaaf praat met een centrale computer. Deze mastercontroller zet de lokale breinen aan het werk op de gewenste tijden, slaat alle meetresultaten op in een massageheugen van enkele gigabytes en verzorgt de communicatie met de aarde (via de kanalen van de Foton M2-capsule). Op de verschillende computers draait C/C++-software die Verhaert zelf heeft ontwikkeld.

Verhaert_Fluidpac 2_01web
De Fluidpac-2 in de Foton M2
Verhaert_Fluidpac 2_02web
De carrousel met de vier proefopstellingen

Tijdens zijn verblijf in de ruimte heeft de Fluidpac-2 onderzoek gedaan naar het gedrag van vloeistoffen onder invloed van warmte. Het laboratorium heeft daarbij in totaal vier experimenten uitgevoerd: Ariel (Analysis of Heat Transfer Regime Improved by Electrostatic Fields in Liquids) van de Universiteit Pisa, Bambi (Bifurcation Anomalies in Marangoni Bénard Instabilities) en Simba (Soret Investigations for Marangoni-Bénard Applications) van de Universiteit Brussel en Dagobert (Design of an Advanced Grooved Board Evaporator) van de Universiteit Darmstadt.

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!

Vanuit het ESA-grondstation in het Zweedse Kiruna konden de wetenschappers de experimenten volgen en eventueel (beperkt) ingrijpen door eenvoudige commando‘s naar boven te sturen. Zo was het bijvoorbeeld mogelijk om een ander experiment voor te draaien, een camera scherp te stellen of de temperatuur aan te passen. Na afloop van de missie konden de betrokken onderzoekers alles nog eens rustig nalopen aan de hand van de meetresultaten die Verhaert van het geborgen massageheugen heeft gehaald.