15 September 2006

De raad van toezicht van de TU Eindhoven heeft Paul Verhagen benoemd tot lid van het college van bestuur. Verhagen bekleedt daarnaast diverse bestuurs- en adviesfuncties op economisch en bestuurkundig gebied bij overheid en bedrijfsleven.