Pieter Edelman
23 March 2010

De Verkeersinformatiedienst (VID) – een commerciële aanbieder van informatie over het wegverkeer – heeft een nieuw instrument ontwikkeld om verkeersstromen te meten: kastjes langs de wegkant registreren de unieke Mac-adressen van alle Bluetooth-apparaten die in bereik komen. Door deze kastjes om de vijf kilometer te plaatsen, is de gemiddelde reistijd te bepalen en daarmee de doorstroming op een wegvlak. Veel voertuigen hebben tegenwoordig Bluetooth-apparaten aan boord, zoals mobieltjes en handsetjes.

De VID wil het systeem inzetten om het verkeer op regionale wegen in kaart te brengen. In tegenstelling tot bij snelwegen zitten daar vaak geen meetlussen in het asfalt. Naar schatting is er zo‘n duizend kilometer weg waar de verkeerssituatie niet goed wordt gemeten.

Op dit moment gebruikt de VID al camera‘s die de kentekens registreren om de verkeersdoorstroming te meten. Het Bluetooth-systeem werkt echter veel goedkoper, zegt de dienst. Bovendien is vaak een enkel kastje genoeg om het verkeer op meerdere rijstroken in verschillende richtingen te registreren. De Bluetooth-systemen zijn in lichtmasten te hangen en eventueel met zonnepanelen te voeden.