Nieke Roos
28 August 2009

ICT Automatisering stopt met zijn consultancy- en trainingtak NoviQ. Ook na eerdere ingrepen bleven de omzet en de resultaten teleurstellend, aldus het persbericht. In het derde kwartaal gaat de stekker eruit. Bij de vennootschap werken op dit moment zes mensen.

De Embedded-divisie blijft ondertussen kwakkelen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar kelderde de omzet het eerste halfjaar van 2009 met 30,2 procent naar 10,0 miljoen euro, ’als gevolg van vraaguitval en tariefdruk‘. De sterke teruggang in vraag en de matige toekomstverwachting noodzaakten tot een herstructurering, die inmiddels is afgerond. Zo heeft ICT de embedded-softwareontwikkeling en consultancyactiviteiten voor de automotive-industrie gereorganiseerd en overgeheveld van Rialtosoft naar Embedded. In de loop van het tweede halfjaar ziet de dienstverlener een licht herstel voor deze divisie.

De economische malaise heeft ook de opmars van ICT in Duitsland gestuit. In plaats van verder te stijgen, zoals verwacht, daalden de inkomsten daar van 10,1 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar naar 9,9 miljoen het afgelopen semester. Tot en met december 2008 was er geen verzwakking in Duitsland, zegt ICT, maar het eerste kwartaal ging het snel minder en dit zette zich voort in het tweede kwartaal. Door werktijdverkorting waren er veel langdurige fabriekssluitingen, wat de productiviteit sterk negatief heeft beïnvloed. Daarnaast was er ook in Duitsland sprake van tariefdruk. Deze ontwikkelingen hebben de dienstverlener doen besluiten tot een reorganisatie, die een half miljoen euro gaat kosten.

De omzet bij ICT Solutions daalde over de eerste zes maanden naar 18,5 miljoen euro, een afname van 19,8 procent vergeleken met dezelfde periode in 2008. Vooral de industriële activiteiten in de chemie, de machinebouw en de metaalsector lieten een sterke terugval zien. Daarnaast presteerde de Traffic-tak slechter door een lagere efficiëntie en, opnieuw, tariefdruk.

 advertorial 

8-bit Microcontrollers Still Anchor the Majority of Embedded Designs Today

They are tiny, but vitally important. The market for 8-bit microcontrollers continues to grow strongly as a key part of the drive to digitalisation, highlighted by the current chip shortages. Read more about Microchip’s 8-bit devices.

De inkomsten uit ICT Consultancy zakten het afgelopen halfjaar in tot 1,0 miljoen euro, van 1,3 miljoen een jaar eerder. Behalve NoviQ valt hieronder ook Improve Quality Services. Na een goede start van het jaar kreeg dat onderdeel in het tweede kwartaal te maken met het wegvallen van de vraag naar trainingen.

Voor ICT Automatisering als geheel leidt dit alles tot een verlies van 2,9 miljoen euro over het afgelopen halfjaar, waar de dienstverlener de eerste helft van 2008 nog 3,7 miljoen winst boekte. De omzet is jaar op jaar met 19,3 procent teruggevallen tot 39,4 miljoen euro. Volgens de dienstverlener is ongeveer een derde van de daling toe te rekenen aan tariefdruk. Het aantal medewerkers bedroeg eind juni 976, tegen 1015 eind december. Het merendeel van de banen is verdwenen bij Embedded. Door de ingezette reorganisatie zal het personeelsbestand de tweede helft van dit jaar nog verder krimpen.

ICT signaleert wel de eerste voorzichtige tekenen van herstel en verwacht een lichte verbetering van de marktomstandigheden vanaf het vierde kwartaal. Van een echt herstel zal dit jaar echter nog geen sprake zijn. De rest van 2009 houdt de druk op de omzet en de tarieven aan, zo verwacht de dienstverlener.

Divisie H1 2009 H1 2008 Verandering (%)
Embedded 10,0 14,4 -30,2
Solutions 18,5 23,1 -19,8
Duitsland 9,9 10,1 -2,6
Consultancy 1,0 1,3 -23,4
Totaal 39,4 48,9 -19,3