Nieke Roos
23 April 2013

Het United States Patent and Trademark Office heeft Verum octrooi verleend voor zijn Analytical Software Design-systeem (ASD), dat het fundament vormt voor de ASD:Suite. Naar eigen zeggen krijgt het Waalrese bedrijf het patent onder meer vanwege ASD‘s unieke benadering om formele wiskundige modellen te construeren waarmee de compleetheid en nauwkeurigheid van softwaredesigns zijn te verifiëren. ’Een mooie timing ook‘, vindt CEO Rob Howe. ’De Amerikaanse interesse voor onze technologie zit net in de lift.‘ Verum heeft al patenten voor ASD in Europa en Hongkong.