Nieke Roos
27 January 2006

Verum Consultants heeft opdrachten in de wacht gesleept van Fei Company en Philips Medical Systems. Voor de Amerikaanse apparatenbouwer met een vestiging in Acht ontwerpt en implementeert het adviesbureau de machinecontrolelaag van een elektronenmicroscoop. Met dit project willen de partners nagaan of Verums Analytical Software Design-methode (ASD) bruikbaar is om een dergelijke besturing te bouwen in een voorspelbare tijdspanne en met hoge kwaliteit. Naar verwachting komen de eerste resultaten beschikbaar in het tweede kwartaal van dit jaar.

In opdracht van Philips Medical vergelijkt Verum zijn ASD-methode met conventionele manieren om programmatuur te ontwikkelen. Deze pilot hangt samen met de ontwikkeling van een nieuwe medische scanner door Philips en richt zich op de software-component die de detectoren, elektronica en mechanica van de machine bestuurt. Het vergelijkende warenonderzoek neemt acht tot tien weken in beslag, waarna de partners de resultaten bekend zullen maken.

Verums gepatenteerde ASD-methode zorgt ervoor dat softwareontwerpen functioneel en wiskundig correct zijn voor aanvang van een project. Door eerst de gebreken te elimineren en dan pas aan het programmeerwerk te beginnen, is de kwaliteit van het eindproduct drastisch te verbeteren. Volgens de Eindhovense consultants resulteert de toepassing van ASD doorgaans in een vermindering van het aantal fouten met 90 procent, een besparing op de ontwikkelkosten van 30 procent en een verkorting van de doorlooptijd met 30 procent.

0612613332000
Verum herontwierp de besturing voor de Maglev Stage van Philips Applied Technologies. Foto: Philips Applied Technologies

Eerder paste Verum ASD onder meer succesvol toe bij Philips Applied Technologies om de besturing van een objecttafel formeel te herontwerpen (Bits&Chips 9, 2005). Voor de Britse aanbieder van draadloze technologie TTPCom rondde het adviesbureau onlangs een pilot af waarbij het met de Model Based Testing-uitbreiding van ASD een telecomtestsuite heeft gegenereerd. Doel was om de toepasbaarheid van Verums technologieën en methodologieën te demonstreren in een industriële omgeving. Belangrijkste bevinding is dat modelgebaseerd testen de softwarekwaliteit aanzienlijk kan verbeteren doordat het de testdekking vergroot met een verlaging van de kosten.

Om verder te kunnen groeien heeft Verum van ABN Amro en het ministerie van Economische Zaken een zogenaamd borgstellingskrediet gekregen voor innoverende hightechbedrijven. De kapitaalinjectie bedraagt 500 duizend euro, waarvan een derde afkomstig is van de bank en de rest van de overheid. ’Dit is een belangrijke overeenkomst voor Verum, waarmee we de start-upfase kunnen afronden‘, verklaart CEO Rob Howe. ’De financiering biedt een solide basis om ons dienstenaanbod uit te breiden.‘