Nieke Roos
13 July 2017

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft Verum een Innovatiekrediet toegekend van bijna een miljoen euro. Het Waalrese bedrijf gaat het geld gebruiken om de volgende generatie te ontwikkelen van Dezyne, zijn design- en verificatietechnologie voor embedded software. Verum kan nu zijn roadmap voor de komende jaren uitvoeren zonder extra financiële ondersteuning.

Op die roadmap staat onder meer de toevoeging aan Dezyne van de mogelijkheid om gedragseigenschappen van complete embedded softwaresystemen formeel te verifiëren en te valideren. De eerste fase hiervan rondt Verum begin volgend jaar af met de integratie van de MCRL2-technologie van de TU Eindhoven. In 2018 en 2019 verwacht het een hele reeks nieuwe features uit te rollen gebaseerd op het door RVO gesubsidieerde werk.