Pieter Edelman
9 January 2006

Nederlandse toeleveranciers zijn iets positiever gestemd over de economie dan een half jaar geleden. Dat blijkt uit de Nationale T&U Barometer van de Nevat, de branchevereniging van toeleveranciers. De barometer is een enquête onder 250 leden. De bedrijven voorzien de komende maanden een kleine stijging van de marges en winsten. Dat komt vooral door de lichte prijsdaling van metaalgrondstoffen. 46 procent van de respondenten denkt dat de winstgevendheid de komende maanden stijgt. Een half jaar geleden was dat nog 36 procent.

Het aantal bedrijven dat de komende tijd meer orders verwacht te krijgen ligt op 40 procent. Alhoewel dit gelijk is met een half jaar geleden, zijn er minder ondernemingen die een krimp in de orders verwachten: 6 procent tegen 23 procent een jaar geleden.

Ook met de werkgelegenheid gaat het de goede kant op. Dacht twee jaar geleden nog 10 procent van de geënquêteerden personeel te moeten ontslaan, nu ligt dat beneden de 5 procent. 38 procent zegt op dit moment een gebrek te hebben aan arbeidskrachten.

Van de respondenten ziet 53 procent landen buiten Nederland als belangrijkste afzetgebied. Het aantal bedrijven dat hier ook vestigingen heeft, laat een stijgende lijn zien. Op dit moment ligt het aantal op 32 procent, maar Nevat verwacht dat dit binnen vijf jaar is gestegen naar de helft.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for 2 February, 4PM.