19 June 2013

Amsterdam heeft een shortlist bekendgemaakt van vijf consortia die nog in de race zijn om een nieuw technologisch instituut in deze gemeente te starten. De vijf voorstellen worden deze zomer verder uitgewerkt, waarna het college van B en W en de gemeenteraad in het najaar een definitief besluit nemen. De gemeente gaat ook met de afvallers – er werden in totaal dertien voorstellen ingediend – om de tafel zitten om te kijken welke waardevolle onderdelen toch kunnen worden gerealiseerd.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Amsterdam in het nieuws komt met een nieuw onderzoeksinstituut. Eind mei werd bekend dat ASML, Amolf en de Amsterdamse universiteiten er het Instituut voor Nanolithografie beginnen.

Achter de nu geselecteerde voorstellen schuilen klinkende namen van bedrijven en onderzoeksinstellingen. Zo slaan de TU Delft en de Wageningen Universiteit de handen ineen met onder meer MIT en Shell om een instituut voor urban solutions op te richten. De UVA, VU en de HVA pitchen samen met Columbia University en IBM een instituut voor city-directed technologie. De TU Eindhoven zit in een consortium met MIT, Tomtom en IBM om een netwerkorganisatie voor multinationals, ondernemers, onderzoekers en venture capital bijeen te brengen. Philips zet in op medische technologie met onder andere Achmea, Heineken en Vodafone, en Stanford University heeft met onder andere Shell en Cisco een voorstel ingediend rondom stedelijke technologie.