Alexander Pil
23 December 2010

Onderzoekers in Vlaanderen zijn verontrust en boos. Ze vinden dat de huidige Vlaamse regering veel te veel bezuinigt op onderzoek en waarschuwen dat die besparingen de kenniseconomie dreigen uit te hollen. Ze hebben hun bezwaren in een brandbrief aan de regering samengevat.

’De huidige Vlaamse regering heeft de mond vol van het belang van wetenschap en innovatie. In de praktijk voert ze sinds haar aantreden een beleid van bezuinigingen. De voorbije twee jaar heeft de Vlaamse regering ongeveer 68 miljoen euro bespaard‘, schrijft Onderzoekers in Actie zoals het gezamenlijke initiatief is gedoopt. ’Deze besparing staat haaks op het regeerakkoord, haaks op Vlaanderen in Actie en gaat ook regelrecht in tegen de EU2020-norm van 1 procent overheidsinvesteringen in wetenschap en innovatie, die de Vlaamse regering nochtans zelf heeft onderschreven.‘

Structurele investeringen in de afgelopen vijftien jaar hebben ervoor gezorgd dat Vlaanderen is opgeklommen van de staart van Europa naar de middenmoot. Als de regering de besparingen doorzet, zal het niet lang duren voor Vlaanderen opnieuw achteraan de Europese rangorde bungelt, stellen de Vlaamse onderzoekers. ’Investeringen in wetenschap en innovatie kunnen niet ongestraft aan- en uitgezet worden zonder negatieve gevolgen op korte én lange termijn.‘

Onderzoekers in Actie heeft een verlanglijstje opgesteld. Het vraagt om een breed gedragen langetermijnvisie op wetenschappelijk onderzoek en innovatie, een evenwichtige financiële inhaaloperatie, een verbetering van de loopbaanperspectieven voor bijvoorbeeld postdocs en een verhoging van 10 procent van de vaste omkadering van de instellingen voor hoger onderwijs.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for 2 February, 4PM.