Paul van Gerven
12 July 2016

Vlaanderen stort dertig miljoen euro in Imecxpand, een door Imec getrokken investeringsfonds voor iot-start-ups. ‘Imecxpand zal start-ups ondersteunen die in een vroege fase Imec-technologie willen ontwikkelen en naar de markt brengen, maar die – vaak door het hoge risico – geen toegang hebben tot de bestaande, meer traditionele financieringsmethodes’, aldus ceo Luc Van den hove van Imec. Het idee hoeft niet van binnen Imec te komen, als er maar Imec-technologie aan te pas komt. Met inbreng van private partners en Europese middelen moet Imecxpand groeien tot een omvang van honderd miljoen euro.