Pieter Edelman
12 July 2018

Vlaanderen werkt aan een sensornetwerk voor waterbeheer. Meer dan duizend sensoren over heel Vlaanderen zullen van bodem-, oppervlakte- en gezuiverd rioolwater de kwaliteit en standen meten en die informatie draadloos doorsturen. Als pilot is deze week een eerste sensor in gebruik genomen in natuurgebied De Blankaart.

De sensoren worden gebaseerd op een ontwerp van Imec. Het instituut ontwikkelde de afgelopen jaren een compacte sensor die zuurgraad, elektrische weerstand en opgeloste stoffen kan bepalen, iets waar voorheen een peperdure combinatie van verschillende sensoren nodig was. Onderzoeksorganisatie Vito brengt expertise in rond de lerende algoritmes die nodig zijn om de sensordata te interpreteren. Verder zijn drinkwaterbedrijf De Watergroep, waterkenniscentrum Vlakwa en waterzuiveringsbedrijf Aquafin betrokken bij het project.

De pilot moet uitwijzen hoe de metingen het beste uitgevoerd kunnen worden en hoe het netwerk betrouwbaar opgeschaald kan worden. Ook wordt er tijdens de pilot gewerkt aan visualisatie, en vrijgeven van de data voor het publiek.

Lelies