Pieter Edelman
25 March 2011

Vlaanderen gaat volgend jaar minstens 50 duizend slimme energiemeters installeren, die hun meterstanden kunnen doorbellen naar de energieleverancier. Het gaat om een uitbreiding van een proefproject, waarbij vierduizend Mechelse huishoudens een dergelijke meter kregen.

De gedachte achter de slimme meter is dat de gebruiker meer inzicht kan krijgen in zijn energieverbruik, waardoor hij besparende maatregelen kan nemen. Elektriciteitsmeters geven hiervoor elk kwartier hun meterstanden door naar de leverancier, gasmeters elk uur. Die kan de data verwerken en vervolgens aanbieden aan de consument. De gegevens worden via het elektriciteitsnet verzonden.

De uitrol van dergelijke energiemeters liep in Nederland ernstige vertraging op omdat de Eerste Kamer bang was dat de privacy van de gebruikers in het gedrang zou komen. Volgens de huidige wet mag het energiebedrijf daarom maar een paar keer per jaar de standen uitlezen, tenzij de consument toestemming geeft om dit vaker te doen.