Alexander Pil
1 November 2010

Ingrid Lieten, de Vlaamse minister voor innovatie, heeft het plan opgevat om een fonds op te richten dat investeert in spin-offs van de strategische onderzoekscentra (SOC‘s) IBBT, Imec en Vito. Ze mikt op een startkapitaal van 10 miljoen euro. Dat schrijft ze in haar beleidsbrief voor het komende regeringsjaar.

’De SOC‘s spelen een belangrijke rol in de transformatie van de Vlaamse economie door hun interactie met het Vlaamse bedrijfsleven, en door het vermarkten van hun kennis via de mede-oprichting van nieuwe bedrijven‘, schrijft Lieten. Op dit moment betalen de centra investeringen in spin-offs uit eigen zak. Lieten vindt het echter verstandiger om deze financiële middelen in te zetten waarvoor ze zijn bedoeld, namelijk om de centra zelf te laten draaien. Zij pleit daarom voor een speciaal fonds. Lieten: ’Gelet op de gespecialiseerde kennis in hun respectieve onderzoeksdomeinen zouden de onderzoekscentra deze investeringen kunnen aansturen. Ze zouden nauw betrokken worden in de werking van het fonds en mee kunnen genieten van de valorisaties volgens nader te bepalen modaliteiten.‘