Nieke Roos
8 January 2019

Sinds 1 januari heeft Business Cluster Semiconductors (Bcsemi) een nieuwe bestuursvoorzitter in de persoon van Charles Smit. Hij volgt Roel Fonville op, die acht jaar de scepter zwaaide over het netwerk van halfgeleiderbedrijven. Bij Nexperia is (en blijft) Smit juridisch directeur en verantwoordelijk voor de Nederlandse tak. Eerder werkte hij onder meer bij Akzo Nobel, Philips en NXP.

Bcsemi
Na acht jaar geeft Roel Fonville (rechts) de voorzittershamer van Bcsemi door aan Charles Smit (links).