Anton_van_Rossum_23

Anton van Rossum

6 February 2009

D.K. vraagt:

Na een reorganisatie die maanden heeft geduurd, heb ik met een aantal van mijn collega‘s onlangs definitief te horen gekregen dat onze banen komen te vervallen. De vakbonden hebben een redelijk sociaal plan weten uit te onderhandelen. Naast de financiële paragrafen neemt een werk-naar-werktraject hierin een prominente plaats in. Hieraan wordt vormgegeven door bijscholing en daarnaast outplacement. Nu klinkt die laatste term wel heel veelbelovend in de oren, maar het is mij, na een eerste gesprek met een adviseur, niet duidelijk wat dit in concrete zin voor mij kan betekenen. Ik dacht altijd dat het om daadwerkelijke bemiddeling ging in de zoektocht naar een nieuwe baan. De indruk die ik bij mijn intakegesprek had, was echter meer die van een soort veredelde ’traumaopvang‘. Concrete voorstellen in de richting van banen of mogelijke werkgevers kon mij niet worden geboden. Kunt u mij eens uitleggen wat outplacement nu precies inhoudt en welk voordeel het mij kan bieden?

De headhunter antwoordt:

Outplacement is een term die sinds de jaren 70 wordt gebruikt voor de opvang van medewerkers die zich om even welke reden moeten oriënteren op een nieuwe werkkring. In essentie houdt dit in dat persoonlijke opvang wordt geboden, sollicitatietrainingen en ondersteuning bij het solliciteren. Bij de persoonlijke opvang kan naar behoefte worden voorzien in begeleiding die gericht is op het verkrijgen van een betere zelfkennis wat de individuele kansen op de arbeidsmarkt kan vergroten. Door het maken van een persoonlijke sterkte-/zwakteanalyse kun je je persoonlijke marketingplan immers aanscherpen.

Wanneer je je hele carrière in R&D hebt gewerkt, en daar ook succesvol in bent geweest, kan ik mij voorstellen dat je in beginsel weinig behoefte hebt aan psychologische haarkloverij. Je weet immers waar je interesses liggen en je kent je sterke en minder sterke kanten. Ook aan ’rouwverwerking‘ heb je misschien weinig behoefte op dit moment. Een beetje hulp bij het maken van een cv is welkom, en een sollicitatietraining kan ook nuttig zijn, maar alles draait natuurlijk om die nieuwe baan.

Wat jij eigenlijk zoekt is advies op het terrein van de arbeidsmarkt, kennis op het gebied van bedrijven in de technologiesector. Los van het feit dat zogenaamde jobhunting in de outplacementbranche niet is ingeburgerd, is kennis van de technologiesector daar al helemaal ver te zoeken. In zoverre kan een outplacementbureau maar in zeer beperkte mate voldoen aan jouw behoefte.

De oplossing voor jouw vraag ligt voor de hand, maar is afhankelijk van het inzicht van degenen die het outplacementbureau selecteren. Zowel de vakorganisaties, de OR als HRM hebben invloed op het selectieproces en kunnen de bureaus dusdanig sturen zodat zij maatwerkprogramma‘s samenstellen waardoor optimale begeleiding mogelijk wordt. Een nauwe samenwerking met geselecteerde bureaus is hierbij raadzaam: wanneer een outplacementbureau zonder enige begeleiding binnen korte tijd een zinnig arbeidsmarktgericht programmaonderdeel moet ontwikkelen, is dit gedoemd te mislukken.

Of in jouw geval iets is ingebouwd op het terrein van arbeidsmarktoriëntatie is mij op het eerste gezicht niet geheel duidelijk. Indien dit niet het geval is, raad ik je aan alsnog aan de bel te trekken bij je vakorganisatie, OR en HRM. Wellicht kan er alsnog een ’jobhuntingelement‘ aan het programma worden toegevoegd met adviseurs met kennis van de arbeidsmarkt waardoor het beginsel ’van werk naar werk‘ niet verwordt tot loze kretologie.