Anton_van_Rossum_09

Anton van Rossum

24 September 2010

L.B. vraagt:

Mijn contract als designengineer loopt dit najaar af. Bij mijn baas probeer ik wekelijks te polsen of ik kan rekenen op een verlenging, maar hij houdt voortdurend de boot af. Voor de vakantie heb ik een functioneringsgesprek gehad waarin hij heeft laten doorschemeren dat hij niet onverdeeld enthousiast was over mijn werk.

Helemaal eerlijk vind ik dat niet. Ik ben namelijk op een project gezet dat totaal niet aansluit bij mijn specialisme. Toen een collega hier opstapte, werd ik onder het motto ’jij hebt TU gedaan dus jij moet dat kunnen‘ zomaar in het diepe gegooid zonder nader overleg en – eerlijk gezegd – zonder mijn instemming. Ik had totaal geen ervaring met het onderwerp, maar ik word nu wel afgerekend op dat project. Mijn baas vond dat ik onvoldoende resultaten heb weten te boeken binnen de daarvoor gestelde tijd.

Omdat ik maar geen duidelijkheid krijg over mijn contract, ben ik om me heen aan het kijken voor een nieuwe baan. Ik heb al wel wat gevonden, maar daar moet ik grofweg vijftien procent van mijn salaris inleveren. Gezien de vervelende werksituatie bij mijn huidige baas ben ik best bereid water bij de wijn te doen. Wat vindt u: switchen of afwachten?

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Crocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!

De headhunter antwoordt:

Een tijdelijk contract geeft altijd een zekere spanning. De overeenkomst eindigt namelijk automatisch op de einddatum die is bepaald. Wanneer je dan in een situatie belandt dat er kritiek komt op je functioneren, dan is dat heel vervelend. Er is namelijk een grote kans dat je contract niet wordt verlengd. Als je manager geen duidelijkheid wil geven en jouw expliciete vragen ontwijkt, is dat geen goed teken. Het kan een psychologisch spelletje zijn, maar gezien de belangen die op het spel staan, vind ik dit geen sterk peoplemanagement. Je mag van je werkgever verwachten dat hij rekening houdt met jouw belangen, in deze zin dat hij je tijdig laat weten of je contract wordt verlengd of niet. Dit is niet een juridische maar een morele verplichting.

Wanneer je manager geen uitsluitsel geeft over je toekomst, kan dat echter ook zijn omdat hij nog niet weet wat hij gaat doen. Dit kan van de omstandigheden afhangen waarin je bedrijf verkeert en van nog veel meer zaken die buiten zijn directe invloedssfeer liggen. Het is natuurlijk gemakkelijk om kritiek te leveren, maar ik vind dat je manager wel zo eerlijk moet zijn om je te wijzen op de mogelijkheid dat het contract niet wordt verlengd en je te adviseren je eigen belangen niet uit het oog te verliezen. Het resultaat is overigens nu hetzelfde als wanneer hij een beetje een menselijker gezicht had laten zien: je bent op zoek naar een alternatief voor je huidige werkkring.

Over je meningsverschil met je manager nog het volgende: je bent bij dit bedrijf aangenomen vanwege je kennis op het gebied van halfgeleidertechnologie. Ik ben het met je werkgever eens dat aan een academisch geschoolde ingenieur hoge eisen mogen worden gesteld, maar ik ben het met jou eens dat je wel een redelijke inwerktijd moet krijgen voor werkzaamheden die op een voor jou totaal onbekend terrein liggen en zeer complex zijn. Een behoorlijke inschattingsfout van je manager om jou op dit spoedeisende project in te zetten, als ik dat zo lees.

Ergo: switchen is raadzaam, maar salaris inleveren is onnodig gezien je marktpositie.