Anton_van_Rossum_29

Anton van Rossum

2 November 2006

O.P. vraagt:

Na mijn studie elektrotechniek in Bangladesh ben ik twee jaar verbonden geweest aan een technische universiteit in Nederland in het kader van een Twaio-programma. Op mijn identiteitspasje van de IND staat dat ik voor werkzaamheden in Nederland geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig heb. Ik ben op basis daarvan gaan solliciteren. Sterker nog, na korte tijd heb ik contract gekregen voor een geweldige functie. De reden dat het zo snel ging was zeker dat het bedrijf zich geen zorgen hoefde te maken over bureaucratische rompslomp.

Maar wat schetst mijn verbazing toen ik twee weken geleden een brief in de bus kreeg van de IND in verband met de verlenging van mijn verblijfsvergunning. De IND schreef dat mijn pasje niet klopt. ’Abusievelijk‘ is op het pasje de arbeidsaantekening ’TWV niet vereist‘ geplaatst. Nu heb ik toch een tewerkstellingsvergunning nodig. De IND vroeg of ik alle documenten maar even wilde opsturen binnen twee weken na dagtekening van de brief. Ik heb meteen bezwaar gemaakt: het is immers niet mijn schuld dat het pasje verkeerde informatie over mijn verblijfsstatus bevat. Ik kreeg toen vier weken respijt, maar binnen deze termijn moet ik de TWV kunnen overhandigen. Mijn werkgever heeft actie ondernomen. Het is immers onmogelijk binnen deze termijn het papierwerk te regelen. De IND heeft erkend dat zij de situatie zelf heeft veroorzaakt en heeft mijn werkgever mondeling toegezegd dat ik voorlopig gewoon mag blijven werken. Wel moet mijn werkgever een TWV voor mij aanvragen. Hoe schat u mijn situatie in?

De headhunter antwoordt:

Om legaal in Nederland werkzaam te zijn als buitenlander moet je hetzij over een verblijfsvergunning (VVR) beschikken en een TWV, hetzij over een VVR als kennismigrant. Zonder een van beiden kun je niet legaal aan de slag en loop je het risico het land te worden uitgezet. Daarnaast is je werkgever strafbaar en loopt het risico op een hoge boete.

Wat is nu het gevolg van de vergissing van de IND? Je werkgever is afgegaan op een officieel document, verstrekt door de overheid. Door de werking van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur kan de IND worden gehouden aan het door hem gewekte vertrouwen. Ook kan de werkgever bij schade deze verhalen vanwege onrechtmatige daad.

Wat nu te doen? Vraag als eerste aan de IND om zijn toezegging de situatie te gedogen op schrift te stellen. Met deze brief in de hand heb je immers zekerheid. Het is echter de vraag of je deze brief zo snel zult krijgen. Alleen de minister mag een dergelijke beslissing nemen en die is niet erg inschikkelijk.

De IND stelt dat je werkgever een TWV moet aanvragen. Het verkrijgen van een TWV is echter door veel bureaucratie omgeven en kan maanden duren. De werkgever moet de vacature bij het CWI en Eures hebben aangemeld vijf weken voor de TWV-aanvraag en in Nederland en Europa hebben gezocht naar kandidaten voor de vacature. Voor functies die moeilijk te vervullen zijn, moet je zelfs kunnen aantonen dat je eerst drie maanden lang alles hebt gedaan om personeel te vinden. Daarbij moet je gebruikmaken van alle voor de hand liggende kanalen zoals advertenties in gedrukte media, bemiddelingsbureaus of internet. Na de aanvraag duurt het dan nog zo‘n vijf weken totdat een beslissing is genomen. In deze situatie is de ’kennismigrantenprocedure‘ bij de IND een alternatief. Die zal vermoedelijk een stuk vlotter tot het gewenste resultaat leiden.