Anton_van_Rossum 01

Anton van Rossum

25 May 2018

S.P. vraagt:

Na mijn studie aan een technische universiteit in Israël heb ik een internationale carrière gehad als engineer van geheugenchips. Sinds enkele jaren woon ik met mijn familie in Duitsland. Van daaruit werk ik als zelfstandig chipdesigner voor een aantal bedrijven, voornamelijk oude relaties. Vorige maand liep mijn laatste project af. Anticiperend daarop heb ik mij wat actiever opgesteld en dat resulteerde na enige weken in een interessante opdracht bij een gerenommeerd onderzoeksinstituut in België. Thuiswerken is een enkele keer wel mogelijk, maar vanwege de begeleiding die ik als architect moet geven aan het team en de naderende deadlines is mijn aanwezigheid ter plaatse zeer gewenst.

Intussen ben ik met de personeelsafdeling in contact getreden over het contract dat er moet komen. Ook heb ik alvast geïnformeerd naar mijn badge; de werkzaamheden moeten conform afspraak al over twee weken aanvangen. De hr-medewerker overviel mij echter enigszins met haar vraag naar mijn arbeidskaart. Toen ik haar vertelde dat ik als zelfstandige werkzaam ben, informeerde ze naar mijn beroepskaart, die nodig is voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit. Zonder een van deze kaarten zou het juridisch niet mogelijk zijn een contract voor mij op te stellen en zou ik niet de beschikking kunnen krijgen over een badge noch een computeraccount.

Toen ik de medewerker vroeg hoeveel tijd het zou kosten om een beroepskaart te bemachtigen, antwoordde zij dat dit enkele maanden in beslag kan nemen. Dan heb ik dus enkele maanden geen inkomen. Bovendien loopt het project enkele maanden vertraging op, waardoor we deadlines gaan missen. Ziet u mogelijkheden om het proces te versnellen?

De headhunter antwoordt:

Wanneer je in een land voor het eerst zaken wilt doen, zul je je altijd moeten verdiepen in de geldende regelgeving. Ook België kent de hoofdregel dat iedere niet-EU-onderdaan een visum of een verblijfsvergunning nodig heeft. Voor Israëliërs die België bezoeken, geldt echter dat zij hiervan vrijgesteld zijn als hun verblijf niet langer duurt dan drie maanden. Wel moet hun paspoort nog minimaal zes maanden na vertrek naar België geldig zijn. Als je project in totaal een half jaar duurt en je regelmatig je familie bezoekt, zul je dus vrijgesteld zijn van de visumplicht.

Zelfstandigen die in België gevestigd zijn, moeten een beroepskaart hebben, maar ik begrijp dat jij helemaal niet van plan bent er permanent neer te strijken. Mocht je dat wel willen, dan word je in België belastingplichtig en moet je je aansluiten bij een ‘sociaalverzekeringsfonds’. Het is daarom nuttig eens de uitzonderingen op de beroepskaartverplichting uit te pluizen.

Dan blijkt dat niet-EU-onderdanen die legaal verblijven in een andere EU-lidstaat, daar al diensten verrichten en dat ook in België willen komen doen, vrijgesteld zijn van deze plicht. Dit geldt niet bij vestiging als zelfstandige in België. Bovendien is er een vrijstelling voor vreemdelingen die zakenreizen ondernemen, zolang hun verblijf niet langer duurt dan drie opeenvolgende maanden. Onder zakenreizen moet je verstaan: verplaatsingen in België door een vreemdeling die daar geen hoofdverblijfplaats heeft, voor eigen rekening of voor rekening van zijn vennootschap, onder meer om professionele partners te bezoeken.

Voilà! Twee ijzersterke argumenten waarmee je hr zou moeten kunnen overtuigen dat je werkzaamheden vrijgesteld zijn van de beroepskaartverplichting. Niets staat je in de weg een waterdicht contract te sluiten met je opdrachtgever.