Anton_van_Rossum 01

Anton van Rossum

20 October 2017

J.v.d.B. vraagt:

Sinds enige tijd werk ik als post-merger integration manager bij een groot chipbedrijf. Het is een internationale setting, met veel dynamiek, een sterke autonome groei en – mede door enkele overnames – een grote toename van het aantal medewerkers. Kortom: uitdagingen in overvloed. In een relatief korte periode heb ik al een veelvoud aan projecten met succes afgerond en heb ik de organisatie goed leren kennen.

Toen de directie deze zomer een bezoek bracht aan mijn kantoor verwachtte ik dan ook niet dat ik te horen zou krijgen dat mijn functie zou komen te vervallen en dat mijn dienstverband zou worden beëindigd. Er is echter nog werk te over, zoals blijkt uit een personeelsenquête die ik recentelijk heb gehouden. Bovendien is er een andere functie gecreëerd met vrijwel dezelfde taken. Hiervoor kom ik echter niet in aanmerking, zo werd mij medegedeeld. Wel kreeg ik zwart op wit dat mijn leidinggevende zeer tevreden was over mijn taakinvulling en mijn resultaten.

Ik had al snel door dat het geen zin had om mij te verzetten tegen de beslissing. Daarom heb ik met mijn directe chef, lid van de directie, een overeenkomst gesloten tot beëindiging van het dienstverband. Onderdeel hiervan was dat ik nog een viertal maanden zou werken aan enkele strategische projecten.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

Wie schetst mijn verbazing toen ik vandaag – drie maanden later – een telefoontje kreeg van de vp legal affairs. De overeenkomst was volgens hem niet geldig, want niet conform bedrijfsbeleid getekend door twee daartoe bevoegde managers. Hij deed daarom een voor mij aanmerkelijk slechter schikkingsvoorstel. Hoe kan ik hier het beste op reageren?

De headhunter antwoordt:

Op zijn minst opmerkelijk dat het bedrijf deze formalistische kaart nu zo plotsklaps speelt, terwijl jij met zo veel enthousiasme het ene succes na het andere boekt. Ook zeer teleurstellend, zo kan ik mij voorstellen.

Vooraleerst zou ik vanaf nu alle gesprekken met je bedrijf over dit onderwerp schriftelijk samenvatten en inclusief je reactie opsturen (digitaal en analoog). Een overeenkomst strekt partijen tot wet en komt tot stand door algehele wilsovereenstemming. Dit kan mondeling en schriftelijk, maar over het algemeen is alleen papier geldig bewijs.

Nu beroept je bedrijf zich erop dat het niet correct vertegenwoordigd is. Dat is een mooie trouvaille, een spitsvondigheid van de bovenste plank, maar die vlieger gaat hier niet op. De overeenkomst was al geldig toen jullie die mondeling hadden gesloten. Dat dit gebeurde met een lid van de directie, in overleg met de ceo en de coo, draagt eraan bij dat een beroep op deze formaliteit gaat rieken als strijdig met het beginsel van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW). Bovendien is er al drie maanden uitvoering gegeven aan de overeenkomst.

Ik zou je adviseren in je reactie ook een chronologische opsomming van de gang van zaken te geven aan de juridische man van het bedrijf. Dat zal hem helpen zijn kaarten juist in te schatten. En jij staat er sterk mee bij de eventuele rechterlijke toetsing achteraf.

Er is echter nog een heel andere strategie mogelijk. Wat als je je verzet staakt? Dan ben je weer terug bij de situatie van deze zomer, met dien verstande dat je een door je directe leidinggevende getekend document hebt waarin staat dat er geen enkele kritiek is op je functioneren. Je bedrijf zal dan wel met een heel goed schikkingsvoorstel moeten komen, want het zal geen rechter kunnen vinden die de overeenkomst zal beëindigen.