Anton_van_Rossum 01

Anton van Rossum

7 December 2016

E.D. vraagt:

Ik ben al een aantal jaren r&d-directeur bij een snelgroeiende start-up in de medische technologie. Het is altijd een erg inspirerende omgeving geweest. Ik heb geweldige collega’s en we hebben baanbrekende producten ontwikkeld die niemand tot dusver voor mogelijk had gehouden.

Onlangs zijn we echter overgenomen door een groot Amerikaans bedrijf en dat heeft wel wat veranderingen gebracht. Er zijn allerlei procedures van kracht geworden en ik moet overal toestemming voor krijgen van mijn nieuwe management. Ik huiver bij het idee van alle bureaucratie en stroperigheid die mij nog te wachten staat.

Gelukkig werd ik benaderd door een bedrijf actief in een verwante medische technologie, voor een uitdagende managementfunctie. Nadat ik de aanbieding had geaccepteerd, heb ik mijn werkgever geïnformeerd, maar wat schetste mijn verbazing: verontwaardiging alom over mijn aangekondigde vertrek. Enkele weken later kreeg ik zelfs een dagvaarding voor een kort geding in de bus met de eis tot nakoming van mijn concurrentiebeding. Dit beding is opgenomen in het contract dat ik jaren geleden heb getekend, in een totaal andere setting.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

Wanneer de rechter de eis toewijst, kan ik geen kant meer op. Al mijn kennis en interesse liggen in dit technologiegebied, maar bij mijn oude werkgever blijven is onmogelijk geworden. Ik heb meteen een advocaat in de arm genomen om mij voor te bereiden op mijn verdediging.

Als een van de hoofdargumenten dat ik gebonden ben aan het beding voert mijn oude werkgever aan dat ik na de overname akkoord ben gegaan met een retention bonus. Als key employee kreeg ik een papier voorgelegd waarop stond dat ik mij zou blijven inzetten voor het bedrijf, met als beloning een in delen uit te betalen geldbedrag. Als ik had geweten wat de gevolgen zouden zijn, had ik dit natuurlijk nooit getekend. Ik ben bang dat de eis hierdoor wordt toegewezen. Hoe moet ik nu verder?

De headhunter antwoordt:

Je verkeert in een uiterst precaire situatie want procedures als deze komen zelden voor in de technologiebranche in Nederland. De uitkomst is echter van groot belang voor zowel werkgevers als werknemers in de hightech.

Voor jouw werkgever geldt dat jouw kennis moet leiden tot beschermd ip waarmee hij zijn miljoenen aan ontwikkelgelden kan terugverdienen. Zonder concurrentiebedingen kan een concurrent onderzoekers willekeurig wegkopen en profiteren van hun inspanningen bij hun voormalige baas. Anderzijds kunnen concurrentiebedingen de vrijheid van arbeidskeuze ernstig belemmeren en de levens van werknemers ingrijpend beïnvloeden.

Essentieel is dat het concurrentiebeding schriftelijk moet zijn overeengekomen en door de werknemer moet zijn ondertekend. Er worden strenge eisen gesteld aan de bekendheid en instemming met de inhoud. Tekent een werknemer bijvoorbeeld meerdere pagina’s voor akkoord en krijgt hij daarbij geen of nauwelijks tijd om die pagina’s te bestuderen, dan kan dat betekenen dat hij niet gebonden is aan het beding.

Je kunt de rechter vragen een concurrentiebeding te matigen of te vernietigen. Zo zijn er situaties dat het beding opnieuw moet worden aangegaan om zijn werking te behouden. Bijvoorbeeld als het beduidend zwaarder op de medewerker is gaan rusten. Dat kan het geval zijn als je bedrijf wordt overgenomen. Een overname op zich hoeft nog niet te leiden tot verval van het beding maar zal er in jouw industrie al snel voor zorgen dat het beduidend zwaarder wordt vanwege de omvang en grotere hoeveelheid concurrenten van de overnemende partij. Op deze laatste punten zie ik goede kansen om je zaak te winnen.