Anton_van_Rossum 01

Anton van Rossum

16 February 2018

M.M. vraagt:

Sinds enkele jaren ben ik aandeelhouder/commissaris van een veelbelovend hightechbedrijf. Vanaf het begin van mijn betrokkenheid zijn er al spanningen binnen het tweehoofdige leiderschapsteam. Vorig jaar zagen wij ons door de aanhoudende conflicten en onwerkbare situatie genoodzaakt afscheid te nemen van een van beide directieleden. Gezien de ontwikkelingsfase van het bedrijf hadden we eigenlijk geen andere keus; de onderneming is in grote mate afhankelijk van de unieke technologische kennis van het blijvende directielid. Uit pragmatische overwegingen heeft hij toen ook de dagelijkse leiding gekregen.

Op r&d-vlak waren de ontwikkelingen aanvankelijk positief, maar na verloop van tijd ontstonden er ook fricties met een strategische partner, tevens aandeelhouder in het bedrijf. Ondanks urenlange gesprekken met de rvc en talloze toezeggingen om constructief samen te werken, leidde een technisch issue onlangs tot een knallende escalatie tussen de twee, waarna de directeur de vertegenwoordigers van de partner de toegang tot het r&d-laboratorium ontzegde. Het wekt geen verbazing dat deze als gevolg hiervan de samenwerking heeft beëindigd en zijn aandelen heeft aangeboden in de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.

De positie van de directeur is totaal onhoudbaar geworden. We werken nu aan een oplossing om het bedrijf te redden. Het is onvermijdelijk dat de directeur zijn functie neerlegt, maar het is zeer wenselijk dat hij wel verbonden blijft aan de onderneming. We realiseren ons dat hij zich volledig kan terugtrekken, maar dat is een risico dat we moeten nemen. Op deze voet verdergaan is geen optie. Wat denkt u?

ASML special

De headhunter antwoordt:

Je zit in een lastige situatie, maar wel eentje die je eerlijkheidshalve een jaar geleden al had kunnen voorzien. Toen hebben jullie de keuze gemaakt om de algemeen directeur te ontslaan op voorspraak van de technisch directeur. Dat had nooit mogen gebeuren, omdat laatstgenoemde elementaire commerciële en peoplemanagementskills mist.

Het was beter geweest als jullie de technisch directeur een cto-rol hadden gegeven zonder managementbevoegdheden en een nieuwe technisch manager hadden aangenomen om als buffer te opereren en het r&d-team te leiden. Ik begrijp dat de technisch directeur de nodige weerstand heeft geboden tegen deze organisatiewijziging. Toch was zij in alle opzichten te prefereren geweest – en niet alleen achteraf.

Deze optie is echter nog niet van tafel. Eerst zal de rvc de statutair directeur moeten ontslaan en een interim moeten aanstellen om lopende zaken af te handelen. Als het lukt de voormalig directeur betrokken te houden bij het bedrijf zou dat idealiter in een puur technische rol zijn – als cto. Zelfs dan is het essentieel een nieuwe technisch specialist te vinden met managementkwaliteiten. Het r&d-team heeft immers leiding nodig en je kunt niet afhankelijk blijven van de nukken en machtswellust van één man.

Het zoekprofiel is eenvoudig: het zal dat van de cto zo dicht mogelijk moeten benaderen, maar dan aangevuld met sociale, leidinggevende en bij voorkeur ook commerciële skills. Er zijn zeker mensen te vinden met gelijkwaardige, zo niet betere technische bagage. Ook voor wat betreft de overige kwaliteiten moet het naar mijn mening mogelijk zijn te slagen.

Echt problematisch wordt het als het conflict met de technisch directeur niet in goede banen te leiden is. Dan is het zeer onwaarschijnlijk dat nog iemand geld in de startup wil steken en is het einde van het bedrijf in zicht. Zelfs verkoop van ip is bij gebrek aan voldoende support en documentatie illusoir, zodat de investeerders met een groot verlies achterblijven. Het lijkt mij daarom raadzaam de veroorzaker van al dit leed met enige nadruk te wijzen op de juridische gevolgen van zijn opstelling.