Pieter Edelman
4 February 2014

De VS denken aan wetgeving om automakers te verplichten voertuig-naar-voertuigcommunicatie in te bouwen. Voordat de huidige regering opstapt in 2017 moet er dit geregeld zijn, zegt transportminister Anthony Foxx, alhoewel hij geen termijn geeft voor het invoeren van de technologie. Onderlinge communicatie tussen voertuigen moet aanrijdingen voorkomen.

De industrie werkt al enkele jaren aan korte-afstandsradiotechnologie specifiek voor communicatie tussen voertuigen, waarin rekening gehouden wordt met zaken als betrouwbaarheid, privacy en beveiliging. Automakers hebben deze technologie al op hun roadmap staan, echter in eerste instantie niet voor communicatie tussen voertuigen onderling maar tussen voertuig en wegkantsysteem. Daarmee kunnen ze waarde toevoegen op hun high-end-modellen ook wanneer er nog weinig andere communicerende auto’s op de weg zijn.