Pieter Edelman
22 September 2006

De vereniging van universiteiten VSNU reageert teleurgesteld op de rijksbegroting voor 2007. Bij de investeringen in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gaat het om incidenteel geld, waarover reeds eerder was besloten’, schrijft de vereniging in een persbericht. De VSNU pleit juist voor structurele verhogingen in de financiering van onderzoek en het hoger onderwijs. Ze constateert dat de bekostiging van studies aan de hogescholen en universiteiten juist achterblijft. Opvallend is dat voor de HO-sector de prijscompensatie beperkt blijft tot 65 procent, terwijl andere onderwijssectoren 100 procent prijsbijstelling krijgen’, stelt de VSNU.