Pieter Edelman
5 January 2007

Lex Bouter, rector van de Vrije Universiteit, bepleit vijf- en tienjarige arbeidscontracten voor beginnende wetenschappers. Dat verbetert hun perspectief en garandeert tegelijkertijd vernieuwing aan de universiteiten. Bouter leidde een VSNU-discussie over de toekomstperspectieven van jonge wetenschappers. Volgens de VU-rector kan een vast contract talent binden, maar is ontslag bij slechte prestaties lastig. Met een dienstverband van vijf jaar krijgen jonge wetenschappers ruimschoots de kans om zich te bewijzen. Bij goede prestaties krijgen ze een verlenging met bijvoorbeeld tien jaar.