Koen Vervloesem
5 December 2005

Het Waalse gewest investeert gespreid over vijf jaar 12,5 miljoen euro in het nieuwe onderzoekscentrum Nanotic van de universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL). De UCL draagt dezelfde som bij. Dat meldt universiteitsblad La Quinzaine. Het project richt zich op nanotechnologie en informatietechnologie.

Nanotic is verbonden aan de faculteit van toegepaste wetenschappen. Tegelijkertijd wordt het project multidisciplinair opgevat. Er werken een vijftigtal onderzoekers van vier verschillende faculteiten aan mee: bio-ingenieurswetenschappen, geneeskunde, toegepaste wetenschappen en wetenschappen.

Nanotic krijgt de taak om nanotechnologie te ontwikkelen die complexe systemen van binnenuit met minuscule sondes kan analyseren. Door een combinatie van nanotechnologie en informatietechnologie is het mogelijk om zulke intelligente sensoren te maken. Een zwerm van deze sensoren wordt verstrooid in het te onderzoeken milieu. Dit kan een biologische vloeistof zijn, een gasleiding of een celcultuur. Vervolgens sturen de sondes de informatie van hun analyse naar een centrale eenheid.

In een eerste fase willen de onderzoekers deze technologie klaarmaken voor de productie van biosensoren die eiwitten kunnen detecteren. Daarna gaan ze de technologie uitbreiden naar toepassingen in het milieu, de automobielsector en de luchtvaart. Mogelijke applicaties zijn de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en het monitoren van de luchtkwaliteit. Mogelijk zullen hier spin-offs uit voorkomen.

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Crocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!

Nanotic is het derde project dat de Waalse regering financieel steunt als onderdeel van haar Marshallplan om de technologische industrie te stimuleren. Er zijn plannen om in de toekomst elk jaar een onderzoekscentrum te ondersteunen.