Paul van Gerven
23 June 2008

ASM Internationals activistische aandeelhouders gunnen het Bilthovense bedrijf meer tijd om met Applied Materials en Francisco Partners te onderhandelen. De kemphanen schorten hun eigen besprekingen op totdat de deliberaties met de Amerikanen zijn afgerond. Daarmee is de bemoeienis van de Ondernemingskamer ook op de lange baan geschoven.

Hermes had zich beklaagd bij de rechtbank voor bedrijven over de interventie van de Stichting Continuïteit ASMI, die zijn belang had opgevoerd om onwelgevallige besluitvorming op de aandeelhoudersvergadering te kunnen blokkeren. Rechter Huub Willems stuurde de partijen echter terug naar de onderhandelingstafel. Zij hadden eigenlijk tot vandaag de tijd om daarover aan Willems te rapporteren.

Ondertussen heeft ASM International opnieuw een bod geweigerd, ditmaal van Applied Materials en Francisco Partners samen. De Amerikanen wilden 625 tot 800 miljoen dollar neertellen voor ASMI‘s front-endactiviteiten. Eerder bood Applied 400 tot 500 miljoen dollar op de ALD- en PECVD-machines.

In een persbericht wijzen de Bilthovenaren er opnieuw op dat zijn front-end beduidend meer waarde vertegenwoordigt, ook al weerspiegelt de beurswaarde die niet. Bovendien houdt de breedte van het bod en de onduidelijkheid over de aard van de samenwerking tussen Applied en Francisco Partners te veel onzekerheid voor ASMI‘s aandeelhouders in, vindt ASMI. Door het bod niet als vijandig te bestempelen, houdt de machinebouwer echter de deur open voor verdere onderhandelingen, meldt Het Financieele Dagblad.

In het FD viel verder te lezen dat oprichter en voormalig bestuursvoorzitter Arthur del Prado zonder medeweten van bestuur en commissarissen heeft gesproken met Applied. Hij heeft de Amerikaanse marktleider eind april aangemoedigd te bieden op delen van ’zijn‘ bedrijf. Daarmee zou Del Prado zijn plaaggeest Hermes de wind uit de zeilen willen nemen, omdat hij hiermee kon aantonen dat het front-end wel degelijk waardevol is. Tegelijk achtte hij zich veilig door zijn eigen aandeel van 23 procent en de eerdergenoemde Stichting.

Het lijkt erop dat Del Prado zijn hand heeft overspeelt, want er wordt ook binnen ASMI serieus rekening gehouden met een verkoop.