Martin_Timmerman_01

Martin Timmerman is directeur van Dedicated Systems.

19 April 2007

Na meer dan 25 jaar te hebben gewerkt met embedded systemen en er heel wat over te hebben gedoceerd, kreeg ik onlangs de opdracht van het onderzoekscentrum van de Europese Commissie om een document bij elkaar te schrijven over ’Embedded systems: definitions – taxonomies – field‘. Inderdaad, de EC heeft het economische belang van embedded systemen ingezien en heeft besloten er een serieus pak geld in te investeren. Tegelijkertijd heeft ze het idee opgezet om de economische impact van die injectie te kwantificeren. Hiervoor werd opdracht gegeven aan het Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) (www.jrc.cec.eu.int). Nu zijn er een aantal organisaties zoals Eurostat die op systematische wijze statistieken bij elkaar rapen over wat bedrijven realiseren. Hiervoor zijn bedrijven ingedeeld in categorieën met een bijbehorende Nace-code (Nace is een acroniem voor het Franse ’Nomenclature statistique des activités économiques dans la CE‘ oftewel statistische classificatie van economische activiteiten in de EC).

Er zijn bedrijven die embedded systemen bouwen en een Nace-code voor ICT hebben. Daar is het eenvoudig na te trekken wat er in de loop der jaren gebeurt. Echter, embedded systemen zijn meestal verscholen in een of ander apparaat of systeem dat niet als ICT-materiaal wordt beschouwd. Het meest voor de hand liggend voorbeeld is een auto. Deze is ondertussen volgepropt met embedded systemen. Cijfers circuleren dat deze al meer dan 20 procent van de kostprijs van het voertuig uitmaken. Daar wringt het schoentje. Hoe kom je daar aan achtergrondinformatie? Het IPTS besloot een stap in de goede richting te zetten door te beginnen met een correcte definitie van embedded systemen. Zo kwamen ze bij mij terecht.

Wat op het eerste zicht een eenvoudige zaak leek, ontaarde al vlug in een heel complexe doening. Waar het in een auto duidelijk is wat embedded systemen zijn, is het minder helder of je nu een PDA en een Ipod als een embedded systeem beschouwd. Inderdaad, een buitenstaander die in statistieken is geïnteresseerd, interpreteert het woord ’embedded‘ als ’ingebed in‘. Hij is dus op zoek naar het ’embedding‘ systeem of wat ze in eerste instantie het ’hosting‘ systeem wilden noemen. Het lag echter gevoelig of een pacemaker wel een embedded systeem was, want de ’embedding‘ omgeving is dan het menselijk lichaam.

Na vier maanden discussie zijn we eruit. Op het einde was het duidelijk dat je embedded systemen moet onderverdelen in drie grote categorieën: de systemen waar het kostenplaatje doorslaggevend is, die waar veiligheidskritisch het voornaamste kenmerk is en de producten waar hoge beschikbaarheid primordiaal is. Er zijn natuurlijk ook systemen die een combinatie van deze mogelijkheden zijn. Als je echt geïnteresseerd bent in dé definitie van embedded systemen dan kun je die binnenkort terugvinden op mijn website.