30 August 2018

Qualcomm en NXP zouden elkaars hiaten in technologie opvullen voor de ontwikkeling van systeemchips. Nu de overname niet doorgaat, heeft NXP een groot probleem.

Drieënhalf uur voor het verstrijken van de deadline gaf Steve Mollenkopf de moed op, weet The Wall Street Journal. De Qualcomm-ceo bedankte collega-topman Rick Clemmer van NXP per sms voor de prettige samenwerking de afgelopen maanden, ook al zou die niet leiden tot het samengaan van hun bedrijven. Clemmer bleef echter tot het bittere einde een flintertje hoop houden en antwoordde pas een minuut na middernacht (New York-tijd), toen groen licht uit Beijing definitief was uitgebleven.

NXP moet nu alleen verder. Zelfs als er zich nieuwe potentiële kopers zouden melden, wijst Clemmer hun de deur, vertelde hij aan Bloomberg. Waarom zou een nieuwe deal immers wel worden goedgekeurd, zolang China en de Verenigde Staten op gespannen voet met elkaar staan? (NXP wijt het stuklopen van de overeenkomst aan deze spanningen, maar de Chinese autoriteiten claimen dat het onwil van de bedrijven was om aan bepaalde bezwaren te voldoen.)

NXP_V2X
Bestuurdersondersteuning, bijvoorbeeld door voertuigen onderling te laten communiceren, wordt gezien als een belangrijke groeimarkt voor de halfgeleiderindustrie. Illustratie: NXP

Na bijna twee jaar in niemandsland heeft NXP bovendien heel wat schade in te halen. De voorbereidingen voor de overname hebben veel geld gekost, terwijl het bedrijf strategisch stil heeft gelegen: nieuwe investeringen, eigen overnames en werving van nieuw personeel waren niet of nauwelijks aan de orde. NXP heeft business in het mobiel-segment verloren, mogelijk als gevolg van de deal. Het is immers aannemelijk dat Apple geen zaken meer wilde doen met een dochter van Qualcomm, waarmee het een bittere juridische strijd uitvecht. Ten slotte heeft NXP’s waarde op de beurs een flinke tik gehad. Al met al dekt de twee miljard dollar compensatie van Qualcomm de schade bij lange na niet.

Toch is er ook opluchting in de gelederen van NXP, gaven managers toe in verschillende media. Toen Qualcomm in een smerig gevecht verwikkeld raakte met Broadcom, dat de deal met NXP probeerde te doorkruisen, werden twijfels aangewakkerd. Zeker toen Qualcomms bestuurders met elkaar over straat begonnen te rollen. Ook leert de geschiedenis dat fusies en grote overnames lang niet altijd even goed uitpakken. Bedrijfsculturen kunnen onverenigbaar blijken en integratie van aangekochte technologie wordt nogal eens onderschat. Als ex-Philips-onderdeel kan NXP daarover meepraten.

Allianties

Dat laat onverlet dat NXP goede redenen had om de krachten te willen bundelen. Het bedrijf heeft meer dan tien jaar enkele kroonjuwelen uit de Philips-tijd met succes uitgemolken, maar het einde van deze strategie lijkt in zicht. Nu hogere transistordichtheid in veel toepassingen steeds minder financiële en/of performancewinst oplevert, verschuift de toegevoegde waarde voor de meeste halfgeleiderbedrijven naar het systeemniveau. Daar heeft NXP nieuwe expertise nodig.

Op papier had Qualcomm die kennis in sleutelmarkten kunnen leveren. Het iot, waar NXP met onder meer applicatieprocessoren goed in zit, krijgt pas echt vleugels als 5g van de grond komt – en Qualcomm staat sterk in deze communicatietechnologie. In de automotivesfeer had Qualcomm naast connectiviteit ook brute rekenkracht kunnen leveren voor bestuurdersondersteunende functies en uiteindelijk autonoom rijden.

Nu de deal niet doorgaat en er voorlopig geen andere voor in de plaats gaat komen, staat NXP onder grote druk om een geloofwaardig alternatief toekomstperspectief te schetsen. Het management zal op 11 september op een event in New York deze nieuwe strategie uit de doeken doen. Vermoedelijk zal het uitdraaien op het smeden van allianties en partnerschappen, in plaats van fusies en overnames. Bij voorbaat is de grote vraag of dergelijke constructies oplossingen kunnen afleveren die kunnen concurreren met de producten die volledig geïntegreerde bedrijven ontwikkelen.