Pieter Edelman
1 August 2014

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) oordeelt dat bedrijven die de implementatie van een software-innovatie uitbesteden gewoon in aanmerking komen voor de WBSO-regeling wanneer die ontwikkeling een technisch knelpunt oplost. De RVO hanteerde altijd de regel dat alleen bedrijven die het programmeerwerk zelf uitvoeren een beroep kunnen doen op de regeling. Dat zal door de gerechtelijke uitspraak waarschijnlijk veranderen, meldt PNO Consultants in een persbericht.

In principe is de WBSO bedoeld voor alle ontwikkeltrajecten waarbij technische knelpunten worden opgelost of waarbij er sprake is van een nieuw informatietechnologisch principe. Volgens de RVO is het oplossen van een technisch knelpunt echter altijd onderdeel van het implementatietraject. Bedrijven die alleen het ontwerp doen, kunnen de regeling daardoor niet gebruiken.

Het CBB vindt dat standpunt achterhaald. Volgens het CBB blijkt niet uit de wet dat programmeertechnische knelpunten bij het feitelijke programmeren moeten worden opgelost. Bovendien is het oplossen van dit soort knelpunten tegenwoordig doorgaans juist onderdeel van de fasen voorafgaand aan het schrijven van code. Een technisch knelpunt kan dus wel degelijk door de bedenker van het ICT-concept worden opgelost, vindt de rechter.