29 September 2006

Het American National Standards Institute, het eveneens Amerikaanse National Institute of Standards and Technogology en de Standardization Administration of China hebben samen een website voor standaarden opgezet. De instituten hopen dat goede kennis van elkaars standaarden de handel tussen beide landen stimuleert.