Alexander Pil
11 September 2009

Het ministerie van Economische Zaken heeft vijfhonderd innovatievouchers beschikbaar gesteld die kunnen worden besteed bij private kennisleveranciers zoals ingenieursbureaus. Een innovatievoucher is een tegoedbon om een onderzoek te laten uitvoeren. Ondernemers kunnen hem aanvragen bij Senternovem. Er komen 250 kleine (2500 euro) en 250 grote (7500 euro) vouchers beschikbaar. Bij de grote variant betaalt de aanvrager zelf een derde van het bedrag, bij de kleine variant is er geen eigen bijdrage. Het totale budget bedraagt 1,875 miljoen euro.

In mei reikte EZ de eerste vijfhonderd private vouchers uit. Deze waren in korte tijd allemaal vergeven. Senternovem verwacht dat het ook deze keer storm zal lopen.

In eerdere rondes waren innovatievouchers alleen in te wisselen bij publieke instellingen, zoals universiteiten, hogescholen of TNO-achtige instanties.