René Raaijmakers
19 June 2009

Ondanks een forse omzetdaling in het afgelopen kwartaal, alsmede een daling over heel 2009, verwacht Isuppli een sterke langetermijngroei voor tv-chips. Vooral de groei in lcd‘s en de continue uitbreiding van de tv-functionaliteit ligt hieraan ten grondslag, denkt de marktonderzoeker.

De wereldwijde omzet voor halfgeleiders in alle type tv‘s stijgt naar verwachting van 9 miljard dollar in 2008 naar 13,9 miljard dollar in 2013. Ondanks de forse duik die deze markt in dit jaar maakt. In dit jaar gaat er voor 7,6 miljard dollar aan tv-silicium over de toonbank, een daling van maar liefst 15 procent ten opzichte van 2008.

Tv halfgeleiders
Verdeling van de wereldwijde omzet over de verschillende tv-displaytechnologieën. Bron: Isuppli.

Randy Lawson, senior analist voor digitale tv en displayelektronica bij Isuppli wijst op de koopkracht van consumenten. ’Consumenten over de hele wereld ervaren de crisis en dat heeft zijn weerslag op de vraag naar televisies‘, aldus Lawson. De verkoop van high-end modellen met de nieuwste features lag in het eerste kwartaal op een beduidend lager niveau. Dat had zijn weerslag op de vraag naar meer geavanceerde en duurdere chips. Ook komen er nu veel tv‘s op de markt met grotere schermen en minder features. Lawson: ’Bij elkaar opgeteld veroorzaakt dat nu een daling in de omzet van tv-chips.‘

Opvallend is de groei van het lcd-tv-segment. In 2012 zal 91 procent van de wereldwijde waarde in tv-silicium naar deze tv‘s stromen. Dat is 62 meer dan in 2008. Deze verschuiving biedt groeikansen voor halfgeleiders, want voor lcd-tv‘s zijn de eisen aan elektronica hoger dan voor CRT‘s.

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!