Pieter Edelman
24 January 2007

De Open Nand Flash Interface-groep (Onfi) heeft zijn eerste standaard voor Nand-flashinterfaces gepubliceerd. In deze groep zijn 36 industriële partners vertegenwoordigd, waaronder Hynix, Intel, Micron, Sony en STMicroelectronics. De groep werd in mei vorig jaar opgericht om een standaard te definiëren voor de communicatie tussen flashgeheugen en -controller. De Onfi 1.0-standaard behelst onder meer de elektrische parameters, commando- en registersets, pin-out en verpakking. Verder omschrijft de specificatie een protocol waarmee de geheugenmodule zichzelf naar de controller toe kan identificeren en geheugenkarakteristieken kenbaar kan maken. Hiermee moet het eenvoudiger worden voor de fabrikanten om nieuwe geheugencontrollers te ontwerpen.

De volgende stap voor de werkgroep is om de overdrachtsnelheid van de interface te verbeteren en het abstractieniveau te verhogen. Daarnaast wil de alliantie een standaard flashmodule ontwerpen analoog aan de standaard DRam-module. Deze versie van de specificatie moet in de tweede helft van 2007 uitkomen. De Onfi 1.0-standaard is te downloaden via www.onfi.org.

Onfi standaard
Met de Onfi-standaard moet het eenvoudiger worden voor Nand-flashfabrikanten om bijbehorende controllers te ontwerpen.