Alexander Pil
1 April 2009

Bedienden, kaderleden en hogere leidinggevenden van Agfa-Gevaert gaan vanaf 1 mei 10 procent minder werken en ontvangen 10 procent minder loon. Dat zijn de directie van het Mortelse bedrijf en de vakbonden BBTK en LBC overeengekomen, meldt Trends. De nieuwe cao zal twintig maanden van kracht zijn, tot eind 2010. Ter compensatie krijgen de betrokkenen arbeidsduurvermindering in vakantiedagen.

Een kleine groep hoeft slechts 5 procent in te leveren. Dat is het geval voor functies in bijvoorbeeld onderzoek, verkoop en service die direct van invloed zijn op de omzet. Arbeiders vallen helemaal buiten de regeling maar er ligt voor hen wel een maatregelenpakket op tafel. Daarover moeten de directie en de bonden nog in conclaaf.

Agfa-Gevaert heeft het moeilijk. In 2008 boekte het Mortselse bedrijf een omzet van 3,03 miljard euro. Dat is 7,6 procent minder dan het jaar ervoor. Waar het in 2007 nog 42 miljoen winst maakte, moest Agfa-Gevaert over 2008 een verlies incasseren van 167 miljoen euro. De vakbonden hebben ingezien dat de Agfa-top moest ingrijpen. In een pamflet zeggen ze geen applaus te verwachten voor de maatregelen maar dat ’dit de weg van het minste kwaad is‘.