Pieter Edelman
6 February 2009

Een visitatiecommissie geeft de faculteit Werktuigbouwkunde in Eindhoven zeer goede cijfers. Drie van de acht programma‘s kregen de maximale score van 5 voor alle onderdelen. De rest kreeg minstens een 4. In Twente wordt het maximum voor geen enkel van de tien onderzoeksprogramma gehaald. In Delft hebben enkele van de achttien programma‘s wel de maximale score behaald. Dat schrijft de TUE Cursor. Het rapport, dat de periode van 2001 tot 2006 beslaat, is niet openbaar gemaakt.

De commissie bestond uit negen buitenlandse hoogleraren en deskundigen. Zij keken naar vier onderdelen: kwaliteit, productiviteit, relevantie en levensvatbaarheid. De drie Eindhovense onderzoeksprogramma‘s die het stempel ’excellent‘ kregen, betreffen die van Polymer Technology onder leiding van Han Meijer, Dynamics and Control van Henk Nijmeijer en Control Systems Technology van Maarten Steinbuch. Meijers groep krijgt deze score voor de derde keer op een rij. De commissie geeft al het Eindhovense onderzoek een schouderklopje voor de maatschappelijke relevantie en de goede contacten met het bedrijfsleven.

De UT is uiteraard niet blij met het rapport en heeft de nodige aanmerkingen. De commissie zou de missie van de faculteit niet goed begrijpen en zelfs fouten hebben gemaakt, is de kritiek uit Oost-Nederland.